Mainos / Advertisement:

ZTE MF823D

From Taisto
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎suomi

Tämä mokkula on ZTE:n perusmokkula jota myy mm. Sonera. Peruskäyttöohjeen tarjoaa Sonera.

Tekniset tiedot

 • 3G taajuudet: 900/2100Mhz
 • 4G taajuudet: 800/1800/2600Mhz
 • Mitat: 90mm x 28.4mm x 13mm
 • Tekstiviestien lähetys ja vastaanotto (SMS)
 • Muistikorttituki MicroSD 32GB asti
 • Kaksi antennipaikkaa
 • Maksiminopeus LTE verkossa 100/50 Mbps, DC-HSPA+ verkossa 42/5.76Mbps

Testatut ominaisuudet

 • DHCP palvelun ja mokkulan oman IP-osoitteiden muuttaminen
 • DMZ asetuksen määritys
 • RouterOS tuki

Singaalitietojen hakeminen

Tässä ohjeet miten haet signaalitietoja mokkulan ohjelmistossa. Ohje on tehty Soneran MF823D mallille mutta pitäisi toimia muillakin MF283 sarjalaisilla. Varmista että olet yhdistänyt mokkulasi tietokoneellesi USB:llä.

 1. Kirjoita selaimen osoiteriville IP-osoite: 192.168.1.1 tai 192.168.32.1.
 2. Selaimellesi avautuu mokkulan hallintaisivu
 3. Valitse navigointivalikosta Status (suom. Tila)
 4. Tämän jälkeen avaa vasemmalta sivu valikosta Network Status (suom. verkon tila). Tämän jälkeen sinulle tulostuu signaalitietoja.

2015-11-25.png

Järjestelmänvalvojan oikeudet (root)

Nämä ovat epävirallisia ohjeita ja jos kokeilet näitä, saatat menettää takuun. Osa asetuksista eivät välttämättä toimi. Kaikki konfiguroinnit voi ladata tästä: https://github.com/Taistowiki/ZTE-MF823 . Voit ladata kätevästi vaikka wget komennolla.

Pääset laitteelle kirjautumaan sen IP-osoitteeseen telnet yhteydellä:

Oletus IP-osoite: 192.168.32.1

Käyttäjätunnus: root

Salasana: zte9x15


Kopioi tiedosto varmuuden vuoksi toisella nimellä jos tarvitse palauttaa takaisin

 cp /usr/zte_web/web/js/config/datacard/mf823/menu.js /usr/zte_web/web/js/config/datacard/mf823/menu.org.js

Avaa tiedosto vi tekstieditorilla:

 vi /usr/zte_web/web/js/config/datacard/mf8223/menu.js

Lisää seuraavat rivit avattuun tiedostoon haluamasi kohtaan. Valikkoon lisääntyy sitä mukaan kun lisäät:

DHCP (testattu toimivaksi):

    {
     hash:'#router_setting',
     path:'adm/lan',
     level:'3',
     parent:'#setting',
     requireLogin:false,
     checkSIMStatus:false
    },


Tallenna tiedosto ja kokeile mennä hallintasivulle.

Porttiohjaukset:

{
 hash:'#port_forward',
 path:'firewall/port_forward',
 level:'3',
 parent:'#setting',
 requireLogin:false,
 checkSIMStatus:false
 },

DMZ asetukset (testattu toimivaksi):

{
 hash:'#dmz_setting',
 path:'firewall/dmz_setting',
 level:'3',
 parent:'#setting',
 requireLogin:false,
 checkSIMStatus:false
 },

Portti filtteri:

{
 hash:'#port_filter',
 path:'firewall/port_filter',
 level:'3',
 parent:'#setting',
 requireLogin:false,
 checkSIMStatus:false
 },

Porttikartta:

{
 hash:'#port_map',
 path:'firewall/port_map',
 level:'3',
 parent:'#setting',
 requireLogin:false,
 checkSIMStatus:false
 },

Järjestelmän suojaukset:

{
 hash:'#system_security',
 path:'firewall/system_security',
 level:'3',
 parent:'#setting',
 requireLogin:false,
 checkSIMStatus:false
 },

UPNP:

{
 hash:'#upnp_settings',
 path:'firewall/upnp_setting',
 level:'3',
 parent:'#setting',
 requireLogin:false,
 checkSIMStatus:false
 },

Nopea käynnistys:

{
  hash:'#fastboot',
  path:'adm/fastboot',
  level:'1',
  requireLogin:needLogin,
  checkSIMStatus:true
 },

Salasana:

{
  hash:'#password',
  path:'adm/password',
  level:'1',
  requireLogin:needLogin,
  checkSIMStatus:true
},

DLNA:

{
  hash:'#dlna',
  path:'adm/dlna',
  level:'1',
  requireLogin:needLogin,
  checkSIMStatus:true
},

SMS API

Tässä löytämäni PHP-scripti jolla saa lähetettyä tekstiviestejä käyttäen hyödyksi PHP-CLI:tä.

<?php
//Install PHP-cli, php-mbstring, php-curl

mb_internal_encoding("UTF-8");

class ZTE_WEB
{
	public $ip="192.168.32.1",$tz="+3"; //Set to your ZTE modem IP-address. Default 192.168.0.1

	public function url($url,$post="")
	{
			$ch = curl_init($url);
			curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
			curl_setopt($ch,CURLOPT_BINARYTRANSFER,false);
			curl_setopt($ch,CURLOPT_HEADER,false);
			curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, false); //set to true if you need debug
			curl_setopt($ch,CURLOPT_TIMEOUT, 90);
			$header = array();
			$header[] = 'Accept: application/json, text/javascript, */*; q=0.01';
			$header[] = 'Accept-Language: en-US,en-FI;q=0.9,en;q=0.8,fi-FI;q=0.7,fi;q=0.6';
			$header[] = 'Pragma: no-cache';
			$header[] = 'Referer: http://'.$this->ip.'/index.html';
			curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
			unset ($header);
			if(!empty($post)) {curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);}
	    $content = curl_exec($ch);
			curl_close($ch);
	    return $content;
	}

	public function utf2hex($str)
	{
		$l=mb_strlen($str);
		$res='';
		for ($i=0;$i<$l;$i++)
		{	
			$s = mb_substr($str,$i,1);
			$s = mb_convert_encoding($s, 'UCS-2LE', 'UTF-8');
	  	$s = dechex(ord(substr($s, 1, 1))*256+ord(substr($s, 0, 1)));
	  	if (mb_strlen($s)<4) $s = str_repeat("0",(4-mb_strlen($s))).$s;
	  	$res.=$s;
  	}
  	return $res; 
	}

	public function hex2utf($str)
	{
		$l=mb_strlen($str)/4;
		$res='';
		for ($i=0;$i<$l;$i++) $res.=html_entity_decode('&#'.hexdec(mb_substr($str,$i*4,4)).';',ENT_NOQUOTES,'UTF-8');
  	return $res; 
	}

	//Send SMS
	public function send($number,$text)
	{
		$url = 'http://'.$this->ip.'/goform/goform_set_cmd_process';
		$post='isTest=false&';
		$post.= 'goformId=SEND_SMS&';
		$post.= 'notCallback=true&';
		$post.= 'Number='.urlencode($number).'&';
		$date = gmdate('y;m;d;H;i;s;'.$this->tz,time()+($this->tz*3600));
		$post.= 'sms_time='.urlencode($date).'&';
		$post.= 'MessageBody='.($this->utf2hex($text)).'&';
		$post.= 'ID=-1&';
		$post.= 'encode_type=UNICODE';
		return $this->url($url,$post);
	}

	//Return in array all SMS
	public function get_sms()
	{
		$timestamp = round(microtime(true) * 1000);
		$cont=$this->url('http://'.$this->ip.'/goform/goform_get_cmd_process?isTest=false&cmd=sms_data_total&page=0&data_per_page=500&mem_store=1&tags=10&order_by=order+by+id+desc&_='.$timestamp);
		$cont = json_decode($cont,true);
		$cont = $cont['messages'];
		foreach ($cont as $id => $arr) $cont[$id]['content']=$this->hex2utf(($cont[$id]['content']));
		return $cont;
	}

	//Remove all SMS
	public function clear_sms($cont=0)
	{
		if ($cont===0) $cont=$this->get_sms();
		$list_id='';
		$url = 'http://'.$this->ip.'/goform/goform_set_cmd_process';
		foreach ($cont as $id => $arr) $list_id.=$cont[$id]['id'].';';
		$post='isTest=false&goformId=DELETE_SMS&msg_id='.urlencode($list_id).'¬Callback=true';
		return $this->url($url,$post);
	}

}
//Set here your number and message
$number = "your number";
$message = "message";

$zte = new ZTE_WEB;
//send 
$zte->send($number,$message);
//clean $zte->clear_sms($zte->get_sms());
//receive $zte->get_sms();
?>

Lähteet

http://www.elevendroids.com/2014/06/changing-zte-mf823-4g-modem-ip-address/

Mainos / Advertisement: